Home

Kyra Kuitert

Veelzijdige windvrouw

 

Ik wordt van veel dingen blij, zoals frisse lucht en beweging.

 

Bij Bureau K2 werk ik als adviseur openbare ruimte.

 

Samen met planoloog Rosemarie Maas schreef ik het handboek

'Prettige Plekken' en vorm ik sinds 2016 Bureau KM.

 

Op deze site toon ik mijn 'andere kanten'.

SCHRIJVEN

 

Vanaf 1994 schrijf ik boeken en artikelen voor (groene) vakbladen en outdoormagazines.

 

Ook deed ik de (eind)redactie van

diverse boeken. Open de envelop

voor een bloemlezing.

GROEN

 

Voldoende groen van hoge kwaliteit

is van levensbelang voor de stad en haar bewoners.

 

Ik ben opgeleid als hovenier,

tuin- en landschapsontwerper

en permaculturist.

FENG SHUI EN KLEURADVIES

 

Sinds 1996 gaf ik Feng Shui advies aan honderden bedrijven, organisaties en particulieren

 

De adviezen zijn altijd afgestemd op de behoeften en karakters van

de bewoners en gebruikers.

Veelzijdig bn & bw met verschillende vermogens; met veel zijden;

in velerlei opzicht; uitgebreid; veelomvattend;

multifunctioneel; allround;

universeel.